مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

تشریح آسیب های فضای مجازی برای اولیاء

جلسه آموزش خانواده با موضوع فضای مجازی در دبیرستان دوره اول واحد آبشناسان برگزار شد

جلسه‌ آموزش خانواده با موضوع فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با حضور خانواده های دانش آموزان پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ در دبیرستان دوره اول واحد آبشناسان برگزار شد. در این جلسه دکتر بهروز مرادی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در این جلسه به بیان آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای نوجوانان و پیامد های آن در زندگی اجتماعی پرداخت.

دکتر مرادی در این جلسه، نمونه پرونده های ارجاعی درباره آسیب های فضای مجازی را بازگو کرد و با مقایسه قوانین استفاده از فضای مجازی برای نوجوانان در اروپا و ایران، راهکار مدیریت استفاده از فضای مجازی از طریق والدین را تشریح کرد.

بخشی از سخنان وی به پیامد های تماشای برنامه های ماهواره ای به خصوص سریال های ترکیه ای و تاثیر منفی آن بر نوجوامان اختصاص داشت. در پایان جلسه با پرسش های اولیاء پاسخ داده شد.

اخبار پیشنهادی