ترم دوم زمان سبقت گرفتن از رقبا است

مشاور پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان به مناسبت شروع نیمسال دوم تحصیلی، توصیه هایی آموزشی به دانش آموزان ارائه داد. توصیه های «حامد معصومی» درباره رفتارهایی از پایه هفتمی ها است که در ترم اول یاد گرفته و باید در ترم دوم آن ها را تثبیت و تقویت کنند.

معصومی توصیه هایش را با بیان یک اصل مهم ارائه می دهد: «یک اصل مهم در شروع ترم دوم این است که بدانیم در این نیسمال تحصیلی حتی یک روز هم نباید بدون مطالعه سپری کنیم. در این ترم بیشتر از قبل وارد رقابت با دیگر دانش آموزان خواهیم شد. باید منظم تر در کلاس ها حاضر شویم و درس هایمان را با دقت و تمرکز بیشتری بخوانیم. چون حالا زمان سبقت گرفتن از رقبا است!»

۵ توصیه مهم مشاور پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان به دانش آموزان:

  • پایبندی به برنامه مطالعاتی شخصی
  • ثبت ساعات مطالعاتی روزانه
  • تعامل بیشتر با دبیران در کلاس درس
  • حل به موقع تکالیف و ارسال آن در سامانه تکالیف
  • تنظیم ساعات خواب شب

اخبار پیشنهادی