تحلیل نتایج آزمون جامع پاسدارانی ها

عملکرد دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در آزمون جامع تحلیل می شود. این جلسات با حضور «یعقوب امانی» مسئول آموزش و مشاور پایه نهم مدرسه و دبیران پایه نهم برگزار می شود.

مسئول آموزش واحد پاسداران درباره این جلسات می گوید: «در این جلسات نتایج و سوالات آزمون جامع را به طور کلی ارزیابی می کنیم. تحلیل نتایج دانش آموزان هر کلاس بخش نخست این جلسات است. با توجه به نتایج دانش آموزان، نقاط ضعف و قوت هر کلاس در حل سوالات مشخص می شود. همچنین نتایج فردی هر دانش آموز با آزمون های قبلی اش را بررسی می کنیم تا وضعیت فرد در ادامه سال تحصیلی مشخص شود. از نتایج این تحلیل ها در جلسات مشاوره و برنامه ریزی های آموزشی مشاوران مدرسه استفاده می کنیم.»

بخش دیگری از جلسه تحلیل آزمون جامع واحد پاسداران، به هدفگذاری برای آزمون های بعدی اختصاص یافته است. «آزمون بعدی که بچه ها در آن شرکت می کنند آزمون نردبام ۳ بهمن ماه است. قرار شد دبیران برنامه هایشان برای موفقیت دانش آموزان در این آزمون را به مسئول آموزش مدرسه ارائه دهند.»

سازگاری بیشتر سوالات مطرح شده در کلاس ها با آزمون های جامع و تحلیل این سوال های برای دانش آموزان بخش دیگری از این جلسه بود.

اخبار پیشنهادی