تازه واردهای فرمانیه به اردوگاه رفاه می روند

اردوی دوستی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه روز شنبه ۱۵ تیر در اردوگاه رفاه واقع در اوشان برگزار می شود.

دانش آموزان پس از حضور در مدرسه و شرکت در آزمون کتبی زبان راهی اردوگاه می شوند. آنها در اردوگاه به سه گروه صداقت، رفاقت و کرامت تقسیم می شوند. استخر، مسابقه فوتبال و آزمون شفاهی زبان، بازی های گروهی مانند فوتبال دستی و طناب کشی از برنامه های تفریحی است که هر سه گروه به نوبت در آن شرکت می کنند.

بعد از برنامه های تفریحی، در وقت نماز، نحوه صحیح وضو گرفتن و شرکت در نماز جماعت به دانش آموزان آموزش داده می شود. سپس مراسم اختتامیه با معرفی گروه و نفرات برتر برگزار می شود. از هر گروه یک نفر به عنوان برتر ورزشی و یک نفر و به عنوان برتر فرهنگی و در مجموع شش نفر جایزه می گیرد.

اردوی دوستی هر سال برای دانش آموزان پایه هفتم برگزار می شود و هدف از برگزاری آن ایجاد رابطه دوستی بین پرسنل و دانش آموزان و شناخت بیشتر از هفتمی های تازه وارد است.

* عکس مربوط به اردوی دوستی دو سال پیش در اردوگاه رفاه اوشان است.

اخبار پیشنهادی