تاریخ شروع پایگاه های تابستانی

تعطیلات تابستان برای دانش آموزان مانند یک شمشیر دو لبه است. مدت زمان طولانی تعطیلات  هم می تواند زمان خوبی برای استراحت و تفریح باشد و هم می تواند باعث دوری دانش آموزان از فضای مدرسه و درس خواندن باشد.

مدارس مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی برای ایجاد تعادل بین تفریح و تحصیل،  هر سال اقدام به برگزاری پایگاه تابستانی می کنند. در این دوره ها که ۶ هفته به طول می انجامد، دانش آموزان در کنار زنگ های ورزش و تفریح و اردو ساعتهایی را به مطالعه و فراگیری کتاب های درسی می پردازند.

در پایگاه تابستانی مدارس علامه طباطبایی علاوه بر تفریح سالم و دسته جمعی در فضای مناسب، به فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای تقویت بنیه علمی دانش آموزان پرداخته می‌شود.

تاریخ شروع پایگاه تابستانی دبیرستان های دوره اول و دوم علامه طباطبایی به شرح زیر است:

اخبار پیشنهادی