مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

تاریخ شروع پایگاه های تابستانی

تعطیلات تابستان برای دانش آموزان مانند یک شمشیر دو لبه است. مدت زمان طولانی تعطیلات  هم می تواند زمان خوبی برای استراحت و تفریح باشد و هم می تواند باعث دوری دانش آموزان از فضای مدرسه و درس خواندن باشد.

مدارس مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی برای ایجاد تعادل بین تفریح و تحصیل،  هر سال اقدام به برگزاری پایگاه تابستانی می کنند. در این دوره ها که ۶ هفته به طول می انجامد، دانش آموزان در کنار زنگ های ورزش و تفریح و اردو ساعتهایی را به مطالعه و فراگیری کتاب های درسی می پردازند.

در پایگاه تابستانی مدارس علامه طباطبایی علاوه بر تفریح سالم و دسته جمعی در فضای مناسب، به فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای تقویت بنیه علمی دانش آموزان پرداخته می‌شود.

تاریخ شروع پایگاه تابستانی دبیرستان های دوره اول و دوم علامه طباطبایی به شرح زیر است:

اخبار پیشنهادی