تاثیرگذاری و تاثیرپذیری؛ رویکرد مشاوره های فردی پاسدارانی های دوره اول

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران از شنبه ۲۵ بهمن تا چهارشنبه به مدت یک هفته در مشاوره های فردی آنلاین شرکت کردند.

«جواد امانی» مسئول پایه هفتم پاسداران درباره اهداف این جلسات می گوید: «ایجاد انگیزه برای آمادگی شرکت در آزمون جامع و بررسی جزوات دانش آموزان از مهم ترین اهداف برگزاری این دوره از مشاوره های فردی با دانش آموزان بود. همچنین در این جلسات، طراحی آموزشی ویژه شامل آزمون، تکلیف و پیگیری بیشتر برای دانش آموزانی که نیازمند تلاش بیشتری هستند هم انجام شد.»

به گفته امانی، موفقیت دانش آموزان به میزان تلاششان بستگی دارد: «دانش آموزی که به هوش خود متکی است، درس ها را شب امتحانی می خواند. نتایج این مدل درس خواندن ممکن است در ابتدا مثبت و رضایت بخش به نظر برسد اما به شدت در فرآیند یادگیری فرد تاثیر منفی می گذارد. بنابراین تنها، تلاش دانش آموزان است که آن ها را به موفقیت می رساند. حتی می توان گفت اولویت اول، تلاش دانش آموز باید باشد.»

مسئول هفتمی های واحد پاسداران همچنین درباره روند جلسات مشاوره فردی و رویکرد حاکم بر آن می گوید: «در جلسات مشاوره با دانش آموزان، علاوه بر بررسی وضعیت آموزشی دانش آموز، سعی می کنیم صحبت ها دو طرفه باشد. یعنی مشاور هم گوینده باشد و هم شنونده. به وجود آمدن جریان نقد دو طرفه بین مشاور و دانش آموز، از طرفی باعث ارتقاء سطح علمی و آموزشی دانش آموز و از سمتی دیگر، باعث پیشرفت مشاور در ارتباط با دانش آموز و طراحی برنامه متناسب با نقاط قوت و ضعف اوست.»

اخبار پیشنهادی