تابستان جذاب پاسدارانی ها

دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در پایگاه تابستانی امسال، در کنار فعالیت های آموزشی در کلاس های فرهنگی آنلاین هم شرکت می کنند. این فعالیت ها با توجه به پایه تحصیلی دانش آموزان برنامه ریزی شده است.

پاسدارانی های پایه هفتم در کلاس های مجازی مهارت های زندگی، هوش های چندگانه و پرورش گیاه، هشتمی ها در بازاریابی آنلاین و طراحی دیجیتال و دانش آموزان پایه نهم در سواد مالی و تدوین فیلم شرکت می کنند.

علاوه بر کلاس های فوق، دانش آموزان هر پایه در یک کلاس با عنوان «مدرسه من» هم شرکت می کنند. موضوع این کلاس آنلاین، گفت و گو با کادر اجرایی مدرسه است.  

آماده برای شروع پایگاه تابستانی

دانش آموزان واحد پاسداران همچنین ۱۶ و ۱۷ تیر برای دریافت تقویم اجرایی پایگاه تابستانی و کتاب های کمک درسی، در زمانبندی های مشخص به مدرسه می روند. پایگاه تابستانی پاسدارانی ها مانند دیگر دانش آموزان مدارس دوره اول علامه طباطبایی، از شنبه ۱۹ تیرماه آغاز می شود. محوریت پایگاه تابستانی امسال دوره اولی ها، سه درس زبان انگلیسی تاپ ناچ، ریاضی و علوم است. این درس ها به صورت آنلاین و هفتگی ۴ زنگ ریاضی، ۲ زنگ علوم، ۲ زنگ زبان و ۱ زنگ پژوهش در رشته های رباتیک، انیمیشن، نجوم، هوافضا، زیست پزشکی و نانو برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی