پایگاه تابستانی دبستان پاسداران با برنامه های متنوع آغاز شد

بچه ها، بچه ها! «ریاضی کمپلکس»

دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی- واحد پاسداران، تابستان امسال با شرکت در کلاس «ریاضی کمپلکس»، مهارت های ریاضی تازه ای می آموزند.

کلاس «ریاضی کمپلکس» از جمله برنامه های پایگاه تابستانی دبستان علامه طباطبایی- واحد پاسداران است که از یازدهم تیرماه سال جاری آغاز شده است. این پایگاه تابستانی، تلفیقی از برنامه های آموزشی و تفریحی است. دانش آموزان علاوه بر کلاس «ریاضی کمپلکس»، هفته ای دو جلسه، زبان انگلیسی می آموزند. کلاس «دوپینگ مغزی» برای تقویت مهارت های فکر کردن، از دیگر برنامه های ویژه تابستان است.

«لذت خواندن» برنامه ای است برای اینکه دانش آموزان را به مطالعه ترغیب کند. این کلاس در تابستان برای پایه های چهارم، پنجم و ششم برگزار می شود. کلاس های پژوهشی- آزمایشی اما؛ برای همه پایه ها طراحی شده است. برنامه های آموزشی-پژوهشی پایگاه تابستانی دبستان پاسداران روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته برگزار می شود و دانش آموزان روزهای چهارشنبه به اردوی تفریحی اعزام می شوند.

«مدرسه زندگی» شعار اصلی پیش دبستان و دبستان پسرانه پاسداران علامه طباطبایی است. پاسدارانی ها در «مدرسه زندگی» در فضایی شاد و پرنشاط درس می خوانند. تحصیل در چنین فضایی، «شوق یادگیری» را در آنها تقویت می کند. آموزش در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی- واحد پاسداران، همراه با «بازی های هدفمند» و «مهارت محور» انجام می شود.

اخبار پیشنهادی