بزرگداشت روز پدر

بزرگداشت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر همزمان با جلسه آموزش خانواده در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی_واحد پاسداران برگزار شد.

دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی_واحد پاسداران در روز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ میزبان دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان بود. میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر جشن گرفته شد و دکتر میرزا بیگی در دو بخش به سخنرانی پرداختند.

بخش اول برنامه‌ها سخنرانی دکتر میرزابیگی ویژه دانش‌آموزان بود. محورهای اصلی سخنرانی را  اهمیت هدفمند بودن و چگونگی انتخاب هدف مناسب، تمرکز بر هدف و مشورت مناسب تشکیل داد.  این سخنرانی با تاکید بر ضرورت احترام به پدر و مادر خاتمه ‌یافت. این بخش با اجرای موسیقی زنده توسط دانش‌آموزان و پذیرایی به پایان رسید.

بخش دوم برنامه‌ها ویژه خانواده‌ها و دانش‌آموزان بود. سخنرانی در مورد نقش والدین در تربیت فرزندان ،پرانرژی بودن نوجوانان و اهمیت ورزش و روحیه نشاط بود. و در پایان نیز دانش آموزان با اهدای گل از خانواده‌هایشان قدردانی کردند.

اخبار پیشنهادی