برگزاری کلاسهای تست زنی و تقویتی برای گلستانی ها

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان با استفاده از سیستم آموزش معکوس درسهای نیمسال اول را دوره می کنند.

محمد باقری، مسئول آموزشی واحد گلستان به خبرنگار سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی گفت: «به دلیل تعطیلات زیادی که در نیمسال اول پیش آمد، در بعضی درسها تثبیت آموزشی که مد نظر ما بود اتفاق نیفتاد. ما در همه درسها به سرفصل های از پیش تعیین شده رسیده ایم، با این حال برخی مطالب عمیق تدریس نشده و به اصطلاح چکش کاری نشده است.»

وی افزود: «به همین دلیل روزهای پنج شنبه کلاسهای تست زنی و تقویتی در مدرسه برگزار می شود. دانش آموزان با توجه به سطح درسی در این کلاسها حاضر می شوند.»

در این کلاسهای از سیستم یادگیری معکوس استفاده می شود. باقری در این باره گفت: «هر هفته ویدیوهای آموزشی مربوطه در کانال اطلاع رسانی هر پایه بارگذاری می شود. دانش آموزان در طول هفته این ویدیوها را تماشا می کنند، سپس در جلسه پنجشنبه حاضر می شوند. روز شنبه هفته بعدی هم از همان مطالب آزمون گرفته می شود.»

به گفته مسئول آموزش واحد گلستان تا آزمون جامع اسفند مطالب نیمسال اول با این روش دوره شده و تثبیت آموزش مد نظر واحد آموزش اتفاق می افتد.

اخبار پیشنهادی