برگزاری کارگاه هدایت تحصیلی برای پاسدارانی های پایه نهم

اولین جلسه از سری کارگاه های آموزشی تحصیلی، برای دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی– واحد پاسداران برگزار شد. شناخت رشته های تحصیلی در مقطع دوره دوم دبیرستان موضوع اصلی این جلسه بود.

«جواد امانی» مشاوره پایه نهم پاسدارانی ها می گوید این کارگاه با آموزش روش های مطالعه آغاز شد: «اولین جلسه از سری کارگاه های آموزشی تحصیلی برای پایه نهمی ها را با مقدمه ای درباره روش های مطالعه آغاز کردیم. مطالعه دروس عمومی و اختصاصی، نحوه برنامه ریزی آموزشی، هدف گذاری و ایجاد انگیزه از دیگر مباحث مطرح شده بود. سپس بحث هدایت تحصیلی با رویکرد شناخت رشته های تحصیلی به دانش آموزان ارائه شد.»

هدایت تحصیلی در چهار بخش به دانش آموزان پایه نهم ارائه می شود. به گفته امانی، در بخش اول دانش آموزان با رشته های تحصیلی آشنا شدند. در این راستا پروژه ای نیز برای انجام به پایه نهمی ها محول شده است. «از بچه ها خواستیم رشته تحصیلی مورد علاقه شان را در قابل پروژه ای در کلاس ارائه دهند. در این پروژه باید رشته مورد نظر، مشاغل مرتبط با آن، تراز مورد نیاز برای قبولی و دانشگاه های های برتر در رشته مشخص شود. بازار کار و میزان تقریبی درآمد، سختی ها و ویژگی های خاص رشته هم باید در تحقیق دانش آموزان وجود داشته باشد. هدف از این کار شناخت رشته های تحصیلی و شرایط کا در آن ها است.»

امانی درباره بخش دوم هدایت تحصیلی می گوید: «دو نفر از دانش آموزان سال های گذشته واحد پاسداران که در حال حاضر دانشجوی پزشکی هستند را به مدرسه دعوت کردیم تا پایه نهمی ها راه های موفقیت را از زبان افراد موفق بشنوند. این دو دانشجو تجربه هایشان را با بچه ها در میان گذاشتند. هدف از این کار هم  تقویت انگیزه و اعتماد به نفش پایه نهمی ها بود که ببینند از مدرسه شان افراد موفق بسیاری به جامعه معرفی شده اند.»

برگزاری کارگاه های معرفی مشاغل توسط اولیا به دانش آموزان و بازدیدهای علمی هدفمند از مشاغل و نحوه کار عملی در آن ها از دیگر بخش های کارگاه های هدایت تحصیلی برای پاسدارانی های پایه نهم است.

اخبار پیشنهادی