برگزاری هفته سوم کلاس های ادونس آبشناسانی ها

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان پنج شنبه ها ۴ زنگ در کلاس های طرح مدرسه پیشرفته (ادونس) شرکت می کنند. این کلاس ها از هفته دوم بهمن ماه آغاز شده است و سومین هفته آن امروز ۲۸ بهمن برگزار خواهد شد.

کلاس های طرح مدرسه پیـشرفته (ادونس) آبشناسانی ها شامل ۲ بخش الزامی و اختیاری است. بخش الزامی آن در روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ و بخش اختیاری بعدازظهر پنج شنبه برگزار می شود.

دانش آموزان پایه هفتم طرح ادونس، در بخش الزامی کلاسها، پنج شنبه ها در ۲ زنگ کلاس ریاضی، یک زنگ فیزیک و یک زنگ شیمی شرکت می کنند. برای پایه هشتمی ها هم دو زنگ ریاضی، یک زنگ فیزیک و یک زنگ زیست شناسی برگزار می شود.

در بخش اختیاری طرح ادونس دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در یکی از طرح های دانش مغز (Brain Bee)، کاپ فیزیک و تفکر الگوریتمی (مهارت برنامه نویسی) شرکت می کنند.

هدف از برگزاری کلاس های طرح ادونس برای دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم، آموزش درسهای ریاضی و علوم مطابق با آخرین استانداردهای جهانی مانند ۵E و NGSS و با رویکرد جستجوگرانه و تفکر خلاق است. آشنایی با رویکرد حل مساله پیشرفته، از دیگر برنامه های طرح مدرسه پیشرفته (ادونس) است.

برنامه کلاس های پایه هفتم:

برنامه کلاس های پایه هشتم:

اخبار پیشنهادی