برگزاری طرح «در هر حال، کتاب» در واحد شریعتی

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی، هرماه در مسابقه کتابخوانی شرکت می کنند.

این مسابقه، با عنوان «در هر حال، کتاب» از ۲۴ آبان و در پاسخ به تاکید عضو هیات موسس مجتمع علامه طباطبایی برای ترویج کتابخوانی برگزار می شود.

حاج حسن توفیق حق، عضو هیات موسس مجتمع علامه طباطبایی، بیست و چهارم آبان همزمان با «روز کتاب و کتابخوانی» از مسئولین اجرایی مجتمع خواست تا ساعاتی را بعنوان کتابخوانی تعیین کنند و با برگزاری مسابقاتی، کتابخوانی را ترویج کنند: «توصیه من این است که مجموعه علامه طباطبایی مسابقاتی در زمینه کتاب و کتابخوانی برگزار کند. ما هم مشوق آنها خواهیم بود و در این زمینه تاکید می کنیم که حداقل بصورت سالانه همه بچه ها در رقابت های کتاب خوانی شرکت کنند.»

مسابقات کتابخوانی واحد شریعتی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم و در سه سطح آسان، متوسط و سخت برگزار می شود.

هدف از برگزاری این رقابت ها، افزایش معلومات عمومی و اعتماد به نفس دانش آموزان و افزایش تمرکز آن ها در مطالعه است.

سه نفر برتر مسابقات کتابخوانی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی به مسابقات کتابخوانی منطقه ۳ اعزام خواهند شد.

اخبار پیشنهادی