برگزاری دومین جلسه انجمن اولیا پاسداران دوره اول

دومین جلسه مشترک اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی-واحد پاسداران سه شنبه ۲۴ آذر برگزار شد. در این جلسه «دارا امانی» مدیر واحد پاسداران و کادر اجرایی مدرسه حضور داشتند.

امانی در ابتدای این جلسه ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، گزارشی از برنامه های صبحگاه مدرسه ارائه داد. برگزاری آزمون های هفتگی و تاثیر آن در رشد روند تحصیلی دانش آموزان از دیگر موارد طرح شده توسط مدیر این واحد بود.

رسیدگی به دغدغه های اولیا از موضوعات مهم این جلسه بود. آشنا نبودن دانش آموزان پایه هفتم با نمرات کمّی و چگونگی برگزاری آنلاین امتحانات نوبت اول، از دغدغه هایی بود که توسط اعضای انجمن در این جلسه مشترک مطرح شد.  برگزاری جلسات توجیهی آنلاین پرسش و پاسخ برای هر پایه و به صورت کلاس به کلاس برای دانش آموزان از تصمیماتی بود که بررسی همه دغدغه ها در این جلسه گرفته شد.

آقای شاهزاده فاضلی به عنوان رئیس، خانم پناهی آذر نائب رئیس، خانم سیف الله دبیر و آقای بهنام و خانم عبدی از اعضای انجمن اولیا و مربیان واحد پاسداران در این جلسه حضور داشتند.

اخبار پیشنهادی