برگزاری جلسه شورای دبیران واحد آبشناسان

جلسه شورای دبیران دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد آبشناسان، چهارشنبه ۳ دی ماه به صورت حضوری برگزار شد. بررسی نقاط ضعف و قوت ترم اول، نحوه تصحیح اوراق و نمرات مستمر ترم اول و انتظارات و اهداف آموزشی ترم دوم، از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در این جلسه «مصطفی جوادزاده» مدیر واحد آبشناسان توضیحاتی درباره عملکرد آموزشی مدرسه در ترم اول و رویکرد آموزشی در ترم دوم به دبیران ارائه داد. «عباس کرمانیان» معاون آموزشی مدرسه نیز سه موضوع اصلی جلسه را برای دبیران تشرح کرد.

 کرمانیان ابتدا گزارشی از وضعیت برگزاری کلاس های آنلاین ارائه داد و سپس نحوه تصحیح اوراق آنلاین امتحانات و ارسال نمرات مستمر توسط دبیران را توضیح داد. انتظارات آموزش ترم دوم، بخش دیگری صحبت های کرمانیان بود: «در این جلسه درباره مواردی مثل تاثیر سخنرانی، مطالعه و دیدن، شنیدن و دیدن، اثبات

بحث و تبادل نظر، تمرین و تکرار و آموزش به دیگران، در یادگیری به دبیران توصیه هایی ارائه شد. همچنین مقرر شد دانش آموزان در ترم دوم حداقل ۱ مورد پژوهش، با هماهنگی مشاوران از دانش آموزان خواسته شود.» در ادامه «محمود دلکش» به نمایندگی از دبیران درباره موضوعات مختلف صحبت کرد.

جلسه شورای دبیران دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان با تقدیرو تشکر از دبیران برتر مدرسه در نیمسال اول تحصیلی به پایان رسید.

اخبار پیشنهادی