برگزاری جلسه شورای آموزش در واحد فرمانیه

جلسه شورای آموزش دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه، چهارشنبه ۱۷ دی، با حضور مسئولین آموزشی، مشاورین هر سه پایه، معاونین مدرسه و مدیر واحد تشکیل شد.

«حجت حضرتی» مدیر واحد فرمانیه، درباره جلسات شورای آموزش می گوید:« جلسه شورای آموزش، ماهی یکبار برگزار می شود. موضوعات مورد بحث در این شورا، موارد مربوط به برنامه ریزی های آموزشی است.»

به گفته حضرتی، موضوع جلسه چهارشنبه این شورا، جمع بندی وضعیت آموزشی سال بعد و صحبت درباره کانون های فرهنگی و هنری و همینطور فعالیت عملی دانش آموزان بود:« هر ساله با کمک همکاران، وضعیت گذشته مدرسه را تحلیل می کنیم و طبق این تحلیل برای آینده مدرسه، پیش بینی هایی انجام می دهیم. ارزیابی و تحلیل وضعیت، به سیاست گذاری سال بعد مدرسه منتج می شود. در این جلسه هم بعد بررسی وضعیت آموزشی سال بعد، درباره فعالیت عملی دانش آموزان در کانون های فرهنگی و هنری مدرسه صحبت شد.»

حضرتی همچنین از روند تشکیل تقویم اجرایی گفت:« طبق سیاست های مدرسه، برنامه هایی تدوین می کنیم. این برنامه ها در ارکان مختلف مدرسه مثل انجمن اولیا و مربیان، شورای مدرسه، شورای دبیران و شورای فرهنگی  مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در نهایت بعد تایید، دوباره به بخش های مختلف مدرسه ابلاغ شده و تقویم اجرایی بر اساس آن آماده می شود. این تقویم پس از نهایی شدن در شورای مدرسه، برای شورای موسس مجموعه ارسال می شود.»

اخبار پیشنهادی