برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان واحد پاسداران

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد پاسداران روز یکشنبه (سوم بهمن) برای بررسی اردوهای برون استانی اصفهان و شیراز برای پایه های هفتم، هشتم و نهم برگزار شد.

در این جلسه، تصمیماتی مبنی بر چگونگی برگزاری جشن دهه فجر و اهدای جوایز به نفرات برگزیده اخلاقی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی و اجرای برنامه های خاص در این جشن اتخاذ شد.

جلسه انجمن اولیاء و مربیان با حضور آقایان دکتر بابلی، شه پناهی، سپاسی و خانم ها: خانلو  و مظفرخواه از طرف اولیا و آقایان: امانی، ارشادی، زارع از طرف مربیان تشکیل شد. انجمن اولیا و مربیان حلقه واسط خانواده و مدرسه است. با کمک از این انجمن سعی می شود برنامه‌ریزی های آموزشی و پرورشی مدرسه با در نظرگرفتن خواست والدین انجام شود.

اخبار پیشنهادی