مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

برگزاری جلسه آموزشی با گروه زبان در واحد آبشناسان

جلسه معاونت آموزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان با گروه زبان انگلیسی، یکشنبه ۱۰ مرداد ماه برگزار شد. در این جلسه مدیریت و معاونت آموزشی واحد، مشاورین پایه ها، رئیس گروه و دبیران زبان هم حضور داشتند.

«یعقوب امانی» معاون آموزشی واحد آبشناسان درباره هدف برگزاری این جلسه می گوید: «جلسه یکشنبه ما، با هدف هم افزایی دبیران زبان و مشاورین پایه ها برگزار شد. این جلسات در مقاطع زمانی خاص مثل پایگاه تابستانی و پیش از شروع سال تحصیلی بسیار به روند آموزشی دبیران و مشاورین تحصیلی کمک می کند.»

به گفته معاون آموزشی واحد آبشناسان، موضوعات مهم دیگری هم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت: «حل مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل کلاس ها، نزدیک شدن دیدگاه های آموزش واحد به گروه زبان، بررسی طرح های ارائه شده در کلاس ها، تحلیل عملکرد دبیران و در انتها ارائه راهکار برای بهبود جلسات در ادامه مسیر پایگاه تابستانی، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه درباره شان صحبت و تصمیم گیری شد.»

اخبار پیشنهادی