برگزاری جلسه آموزشی با گروه زبان در واحد آبشناسان

جلسه معاونت آموزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان با گروه زبان انگلیسی، یکشنبه ۱۰ مرداد ماه برگزار شد. در این جلسه مدیریت و معاونت آموزشی واحد، مشاورین پایه ها، رئیس گروه و دبیران زبان هم حضور داشتند.

«یعقوب امانی» معاون آموزشی واحد آبشناسان درباره هدف برگزاری این جلسه می گوید: «جلسه یکشنبه ما، با هدف هم افزایی دبیران زبان و مشاورین پایه ها برگزار شد. این جلسات در مقاطع زمانی خاص مثل پایگاه تابستانی و پیش از شروع سال تحصیلی بسیار به روند آموزشی دبیران و مشاورین تحصیلی کمک می کند.»

به گفته معاون آموزشی واحد آبشناسان، موضوعات مهم دیگری هم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت: «حل مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل کلاس ها، نزدیک شدن دیدگاه های آموزش واحد به گروه زبان، بررسی طرح های ارائه شده در کلاس ها، تحلیل عملکرد دبیران و در انتها ارائه راهکار برای بهبود جلسات در ادامه مسیر پایگاه تابستانی، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه درباره شان صحبت و تصمیم گیری شد.»

اخبار پیشنهادی