برگزاری جلسات پدرانه در گلستان

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد گلستان به منظور ارتقاء تعامل پدر و فرزندان، برگزاری کارگاه شش گانه پدرانه را برنامه ریزی کرده است. 

اولین جلسه این کارگاه ها با موضوع «بلوغ و تربیت جنسی» ۲۱ آبان ماه سال جاری با حضور پدرهای دانش آموزان برکزار شد. در این جلسه استاد مشاور، ویژگی های دوران بلوغ را تشریح و راهکارهای ارتباط خوب با نوجوانان در این مفطع سنی را تبین کرد.

جلسه دوم پدرانه نیز با سخنرانی استاد مشاور در موضوع  «آموزش مهارت های زندگی» پنجم آذز برگزار شد. جلسه پرسش و پاسخ بعد از سخنرانی ها برگزار شد. این جلسات با استقبال خوب پدرها ادامه می یابد.

اخبار پیشنهادی