برگزاری جلسات هدایت تحصیلی برای اولیا پایه نهم واحد پاسداران

اولیا دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در جلسه آموزشی هدایت تحصیلی شرکت کردند. این جلسات ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه برگزار شد.

«جواد امانی» مسئول پایه نهم مدرسه درباره جلسات هدایت تحصیلی گفت: «در این جلسه ابتدا درباره ملاک های هدایت تحصیلی پایه نهم برای اولیا صحبت کردیم. نظر والدین، نظر دانش آموزان، نظر دبیران، نظر مشاور، آزمون رغبت، آزمون استعداد و نمرات پایه های هفتم و هشتم و نهم ملاک های هدایت تحصیلی دانش آموزان هستند که در نتیجه نهایی انتخاب رشته، هر کدام با درصدهای مختلف تاثیرگذارند. بنابراین خانواده ها باید به دقت در جریان روند انتخاب رشته قرار می گرفتند.»

عوامل موثر در انتخاب رشته صحیح، بحث دیگری بود که در این جلسات مطرح شد: «برای اولیا تشریح کردیم که به طور کلی شناخت خود، شناخت محیط و شناخت نیازهای جامعه عواملی هستند که باید در انتخاب رشته مدنظر قرار گیرد. همچنین انتخاب رشته و شغل باید بر اساس تیپ شخصیتی هر فرد انجام شود. در این جلسه انواغ تیپ های شخصیتی و رشته های متناسب با هر کدام هم برای خانواده ها توضیح داده شد.»

معرفی نمون برگ های انتخاب رشته، بخش دیگری از جلسه آموزشی هدایت تحصیلی با اولیا دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران بود. نمون برگ شماره ۳ درباره پیشنهادات اولیا برای انتخاب رشته، فرم شماره ۶ درباره جزییات کلی ملاک های هدایت تحصیلی و فرم شماره ۷ که زمان بندی مراجعه برای ثبت نام در رشته های مختلف است در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

* برگزاری جلسات توجیهی ثبت نام سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی از ۴ بهمن آغاز شده است. ثبت نام آزمون ورودی مدارس علامه طباطبایی برای مقطع دبیرستان دوره دوم همچنان ادامه دارد. 

اخبار پیشنهادی