برگزاری جلسات مشاوره آنلاین برای پاسدارانی های دروه اول

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد پاسداران آبان ماه در جلسات مشاوره آنلاین شرکت می کنند. این جلسات هم به صورت فردی و هم گروهی برای دانش آموزان هر سه پایه برگزار می شود.
 

تحلیل نتایج کارنامه در جلسه مشاوره گروهی

دانش آموزان پایه هفتم واحد پاسداران ۱۸ آبان ماه در جلسه مشاوره گروهی شرکت کردند. این جلسات برای هر کلاس به صورت جداگانه برگزار شد. برسی و تحلیل کارنامه ماهانه مهر، یادآوری و آموزش مجدد روش مطالعه صحیح، ارائه راهکار و راهنمایی در جهت بهبود عملکرد آموزشی، پاسخگویی به سوالات و بیان برنامه های آموزشی پیش رو از جمله موضوعات این جلسات مشاوره بود.
 

جلسه اختصاصی به ادوب کانکت

دور نخست مشاوره دانش آموزان پایه نهم واحد پاسداران هم از ۱۸ تا ۲۷ آبان برگزار می شود. هدف اصلی از برگزاری این جلسات، ارزیابی عملکرد یک ماهه دانش آموزان است. جلسات مشاوره دانش آموزان پایه هشتم و نهم واحد پاسداران از ابتدای سال تحصیلی به صورت هفتگی و از طریق تماس تلفنی با دانش آموزان انجام شد. اما جلسات مشاوره آبان ماه، به صورت اختصاصی برای هر دانش آموز از طریق برنامه ادوبی کانکت برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی