برگزاری جشنواره پژوهشی علامه طباطبایی در فروردین ۹۹

دوازدهمین جشنواره علمی پژوهشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی ۲۸ و ۲۹ فروردین ماه سال ۹۹ در واحد آبشناسان برگزار می شود. این جشنواره به عنوان یکی از گسترده ترین همایش های علمی دانش آموزی کشور در تمامی رشته ها و گرایش های پژوهشی مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی برگزار خواهد شد. رباتیک، بازی سازی، برنامه نویسی، نانو، نجوم، پزشکی، هوافضا و سازه ماکارونی از جمله رشته هایی هستند که دانش آموزان می توانند در دوازدهمین جشنواره علمی پژوهشی علامه طباطبایی در آن شرکت کنند.

این رویداد علمی امکان تبادل آخرین دستاوردهای مرتبط با علوم و فناوری را به منظور بررسی عمیق چالش های پیش روی علوم مختلف فراهم آورده و با بهره گیری از نتایج آن، برنامه ریزی لازم و کافی در جهت تکامل و توسعه صنعتی و علمی کشور انجام می پذیرد.

همچنین این جشنواره فرصت خوبی فراهم خواهد ساخت تا دانش آموزان، محققان ، پژوهشگران و کارشناسان در یک اجتماع علمی صمیمی بتواند تجارب ، یافته های نوین ، نتایج تحقیقات خود را ارائه و با جامعه علمی کشور به اشتراک بگذارند. بحث  تبادل دانش فنی به روز و انتقال تجربیات، بیان چالش ها و ارائه راهکارها و کاربردی نمودن نتایج تحقیقیات در زمینه های مختلف اولویت اول این رویداد مهم علمی دانش آموزی کشور است.

اهداف واحد پژوهش موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی از برگزاری این جشنواره، اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش آموزان، رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های آنان، تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری و فعالیت های عملی و کاربردی، هدایت و راهنمایی دانش آموزان در جهت شکوفایی علایق و استعدادهایشان، فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور، ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان مستعد در انجام پژوهش های ملی و منطقه ای، برگزاری مسابقات علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی و تشکیل نمایشگاه هایی از دست سازه ها و نتایج پژوهشی دانش آموزان است.

اخبار پیشنهادی