برگزاری اولین آزمون جامع سال تحصیلی ۹۷-۹۶

آزمون جامع تابستانه صبح امروز، پنجشنبه ۲ شهریورماه، در دبیرستانهای دوره اول و دوره دوم علامه طباطبایی برگزار شد.

این اولین آزمون جامع از مجموع هفت آزمون جامعی است که برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ پیش بینی شده است.

آزمون جامع اول با هدف بررسی وضعیت درسی دانش آموزان و ارزیابی کیفیت آموزشی دروس ارائه شده در پایگاه تابستانی برگزار شد.

برای دانش آموزان مقطع اول متوسطه ۲۰ سوال ریاضی، ۲۰ سوال فیزیک و ۱۰ سوال زبان انگلیسی به تفکیک سطح در دو دفترچه تهیه شد.

برای دانش آموزان مقط دوم متوسطه نیز از درس های ادبیات فارسی، عربی، زبان انگلیسی، ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه و زیست آزمون به عمل آمد.

پاسخنامه تشریحی آزمون از طریق کانال اطلاع رسانی علامه ای ها در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

اخبار پیشنهادی