برگزاری انتخابات بین اولیاء دانش آموزان

اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد پاسداران با برگزاری انتخابات مشخص شدند.   

پیش از برگزاری انتخابات آقای دارا امانی، مدیر واحد پاسداران برنامه های آموزشی و پژوهشی سال جاری این مدرسه را تشریح کرد. پس از آن اولیایی که کاندید عضویت در انجمن شده بودند دیدگاه های خود را برای بهتر اجرا شدن برنامه های مدرسه بیان کردند.

پس از رای گیری آقایان بابلی، سپاسی، شه پناهی و خانم ها خانلو و مظفرخواه بعنوان نماینده اولیاء در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به عضویت انجام اولیاء و مربیان درآمدند.

اخبار پیشنهادی