برنامه های نهمی های واحد آبشناسان در سه هفته اول مهرماه

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان سه هفته اول مهرماه در برنامه های مختلفی شرکت کردند. «مهرماه و آبان ماه در هر سال، شاکله تحصیلی دانش آموزان را تشکیل می دهد.» این موضوعی است که «منصور بشارتی» مشاور گروه حسابی و «علی مثنی» مشاور گروه سمیعی بیان می کنند.

به گفته مشاوران آبشناسانی، ارتباط موثر با دانش آموزان و اولیا اولین برنامه ای بود که در شروع مهرماه انجام شد. جلسات مشاوره با دانش آموزان و اولیا درباره مسائل مختلف درسی با همین هدف برای نهمی ها برگزار شد.

تثبیت ساعت مطالعه، یکی دیگر از برنامه های مهم مشاوران پایه نهم واحد آبشناسان در سه هفته نخست مهرماه بود. دانش آموزان در این مدت یاد گرفتند چطور درس بخوانند، ساعات مطالعه شان را ثبت کنند و جزوه هایشان را با دستخط خود بنویسند.

ارائه برنامه مطالعاتی روزانه و تشویق دانش آموزان به فعالیت بیشتر در کلاس های آنلاین از دیگر برنامه های سه هفته نخست مهرماه مشاوران پایه نهم واحد آبشناسان بود.

به گفته مشاوران پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان هفته چهارم مهرماه و چهار هفته آبان ماه زمان ارزیابی دانش آموزان است تا مشخص شود مواردی مثل ساعات مطالعه و جزوه نویسی مرتب چقدر با نمرات دانش آموزان در آزمون ها همخوان هستند.

اخبار پیشنهادی