برنامه ریزی آموزشی در کنار طرح های تشویقی در واحد پاسداران

امتحانات نیم ترم، طرح های تشویقی آموزشی و برنامه ریزی ویژه برای دانش آموزان نیازمند تلاش بیشتر، از مهم ترین برنامه های دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران بعد از تعطیلات نوروزی است.

دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران از پنج شنبه ۱۹ فروردین در امتحانات میان ترم این واحد شرکت می کنند. «جواد امانی» مشاور پایه هفتم این واحد درباره آزمون های میان ترم می گوید: «آزمون های میان ترم واحد ما به مدت ۱ ماه و به صورت یک روز در هفته برگزار می شود. هدف از برگزاری این آزمون ها آماده کردن دانش آموزان برای آزمون جامع و امتحانات پایان ترم است.»

امانی همچنین درباره برگزاری این آزمون ها بعد از گذشت یک هفته از تعطیلات نوروزی می گوید: «وظیفه مدارس، برگرداندن دانش آموز به شرایط تحصیلی قبل از تعطیلات است. این کار بدون برنامه ریزی درست آموزشی و آزمون های هدف دار ممکن نیست.»

به گفته مشاور پایه هفتم این واحد، همراهی دانش آموز با برنامه های آموزشی مدرسه، مهم ترین بخش اجرایی شدن برنامه آموزشی است: «باید در طول سال تحصیلی به ویژه بعد از عید دانش آموز را متوجه این نکته کرد که بودجه بندی پایان ترم، از ابتدای کتاب درسی تا انتهای آن است. از طرفی همراهی و همکاری دانش آموز با برنامه های آموزشی مشاورین مدرسه، مهم ترین بخش فرآیند اجرایی شدن این برنامه ها است.»

از دیگر نکات مهم برنامه ریزی آموزشی، طرح های تشویقی است؛ امانی می گوید: «اجرای طرح های تشویقی بسیار دانش آموز را در اجرای برنامه ریزی تحصیلی و رسیدن به اهداف مشاورین کمک می کند. کی از این طرح های تشویقی که در واحد پاسداران انجام شد، طرح چارکوک بود. این طرح که ویژه ایام نوروز برنامه ریزی شده بود، شامل ۴ مرحله بود که سه مرحله آن پاسخگویی به سوالات بارگذاری در سامانه را شامل می شد. بخش های مربوط به پاسخگویی به سوالات، بیشتر با هدف مرور مطالب و از طرفی تلنگری برای دانش آموز در ایام عید طراحی شد که با استقبال خوبی از طرف دانش آموزان مواجه شد.»

از دیگر برنامه های مهم واحد پاسداران بعد از تعطیلات نوروزی، توجه ویژه به دانش آموزانی است که نیازمند تلاش بیشتری در مباحث آموزشی هستند؛ امانی در این باره می گوید: «جلسات مشاوره و برنامه ریزی های درسی ویژه، در طول سال تحصیلی برای تمامی دانش آموزان انجام می شود اما بعد از عید تمرکز ویژه ای بر دانش آموزانی که نیازمند تلاش بیشتری در مباحث آموزشی هستند انجام می دهیم. برنامه ما برای بالا بردن سطح آموزشی این دانش آموزان، جلسه با اولیا، پیگیری ویژه و برنامه ریزی ویژه مطالعاتی است.»

اخبار پیشنهادی