برنامه دهمی های واحد فرمانیه در نوروز

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد فرمانیه در تعطیلات نوروز با برنامه ویژه ای درس می خوانند. این برنامه شامل مطالعه دروس، جمع بندی و حل تست های کنکوری است.

«حسین علایی» مشاور پایه دهم واحد فرمانیه درباره این برنامه می گوید: «برای دهمی ها دو برنامه مطالعاتی در نوروز طراحی شده که دانش آموزان به اختیار یکی از آن ها را انتخاب می کنند. در برنامه اول، آن ها ۵۰ ساعت مطالعه خواهند داشت و در برنامه دوم ۷۲ ساعت. برنامه دیگر، حل بسته های تستی است که ۳۰۰ تا ۴۰۰ سوال دارد. دانش آموزان باید سوالات را به صورت تشریحی حل کنند و پاسخ ها را بعد از تعطیلات به مدرسه بیاورند.»

به گفته مشاور دهمی های واحد فرمانیه، برنامه نوروز بخشی از برنامه آموزشی کلی نیمسال دوم تحصیلی است که با کلاس های تقویتی از بهمن ماه آغاز شد: «با شروع ترم دوم، هر پنج شنبه کلاس تقویتی و حل تمرین ریاضی برگزار کردیم. این کلاس ها به مدت ۳ ساعت و به صورت اختیاری بود. سه شنبه هر هفته هم آزمون های هفتگی برگزار شد. دانش آموزان در آزمون های هفتگی، هر هفته به سوالات ۲ درس پاسخ می دادند.»

آزمون های هفتگی دانش آموزان پایه دهم واحد فرمانیه با هدف آمادگی برای کنکور، تمرین حل تست و ارزشیابی دانش آموزان برگزار شد. بخشی از این آمادگی، با شرکت دانش آموزان در جلسات مشاوره با مسئول پایه دهم مدرسه محقق شد. جلساتی که به صورت گروهی برای همه دهمی ها بود. علایی درباره جلسات مشاوره می گوید: «در ۲ ماه گذشته ۳ جلسه مشاوره گروهی با دانش آموزان داشتیم. نحوه مطالعه صحیح، خلاصه نویسی، مطالعات در دوران طلایی نوروز و روش ها و نکات تست زنی از موضوعات این جلسات بود.»

دانش آموزان پایه دهم واحد فرمانیه ۱۲ اسفند هم در آزمون جامع دوره دومی ها شرکت کردند. هدف از برگزاری این آزمون آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان برای امتحانات میان ترم دوم و جمع بندی مطالب تدریس شده در نیمسال دوم تحصیلی بعد از امتحانات دی ماه بود.

آزمون جامع بعدی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی هم اردیبهشت ماه سال آینده و با هدف جمع بندی دروس نیمسال دوم تحصیلی برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی