برنامه آموزشی سه مرحله ای؛ ویژه دانش آموزان پایه هشتم واحد فرمانیه

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه با برنامه ای ۳ مرحله ای، از تابستان وارد فضای درسی شدند. «عباس حضرتی» مشاور پایه هشتم این واحد در این باره می گوید:« دانش آموزان پایه هشتم روند متعادلی را برای کسب آمادگی و شروع یادگیری مطالب درسی طی می کنند. در اولین گام برای این مهم، با برگزاری آزمون های تشخیصی در مباحثی خاص از درس های ریاضی، علوم و عربی، نقاط ضعف دانش آموزان را پیدا می کردیم و برای برطرف کردن آن نقاط ضعف کلاس هایی را طراحی کردیم.»

گام دوم این برنامه، ایجاد جو رقابت سالم بین دانش آموزان بود؛ حضرتی در این باره می گوید:« ایجاد انگیزه برای دانش آموزان از مهم ترین عوامل پیشرفت تحصیلی آن ها است. به همین دلیل ما از ۱۵ شهریور با مباحث انگیزشی و ایجاد جو رقابتی و مسابقه ای، اشتیاق دانش آموزان را به یادگیری و پیشرفت تحصیلی افزایش دادیم.»

مشاور پایه هشتم در انتها درباره “پیگیری” به عنوان گام سوم و تکمیل کننده این برنامه نام برد و افزود:« مشاوره های فردی و گروهی با دانش آموزان در پیگیری وضعیت آموزشی آن ها بسیار موثر است. علاوه بر آن، گزارش روزانه تکالیف، ثبت ساعت مطالعه و ساعت انجام تکالیف در سامانه و پیگیری گزارش زنگ به زنگ کلاسی از دیگر مواردی است که به عنوان مکمل مراحل قبلی، به تثبیت یادگیری مطالب درسی و افزایش آمادگی آموزشی دانش آموزان کمک قابل توجهی می کند.»

اخبار پیشنهادی