بررسی وضعیت تحصیلی و جسمی گلستانی ها

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان در جلسه مشاوره اختصاصی و پایش سلامت جسمی شرکت کردند. گلستانی ها پنج شنبه ۱۰ مهرماه در زمان های مختص به خود، به مدرسه آمدند و پس از ملاقات با «محمد عظیمی» مشاور مدرسه و بررسی وضعیت آموزشی، در جلسه  پایش سلامت جسمانی شرکت کردند.

بررسی عملکرد آموزشی دانش آموزان، ثبت ساعات مطالعه و ارزیابی سطح رضایتمندی اولیا از برنامه های مدرسه از جمله مباحث مطرح شده در جلسه مشاوره بود.

در بخش پایش سلامت هم عواملی همچون قد، وزن و BMI دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برنامه های کاربردی برای جلوگیری از اضافه وزن در ایام کرونا، اصلاح رژیم غذایی در منزل و حرکات ورزشی داخل منزل به دانش آموزان داده شد.

بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، دانش آموزان واحد گلستان در هر فصل یک بار در برنامه پایش سلامت شرکت می کنند.

اخبار پیشنهادی