بررسی زمان و مکان مطالعه در جلسه آموزش خانواده

اولین جلسه آموزش خانواده در تابستان ۹۸ در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۲ و ۱۳ مرداد برگزار شد. اولیای گلستانی در چهار گروه به مدرسه آمدند و علاوه بر آشنایی با مسئول آموزشی جدید مدرسه سوالات خود را مطرح کردند و پاسخ گرفتند.

در این جلسه «محمد باقری»، مسئول آموزشی جدید مدرسه پس از معرفی به اولیا توسط مدیرت مدرسه، در مورد مقدمات روشهای مطالعه و شرایط دانش آموزان در سنین نوجوانی نکاتی را برای اولیا بازگو کرد.

باقری در مورد مقدمات روشهای مطالعه گفت: «انتخاب زمان مطالعه به خود دانش آموز بستگی دارد و می تواند هر ساعتی از روز را که مایل است انتخاب کند اما این زمان باید ثابت باشد و روزهای دیگر هم در همان زمان درس بخواند و ساعت مطالعه را هر روز تغییر ندهد. در مورد مکان مطالعه نیز باید یک مکان خاص فقط برای مطالعه تعریف شود و دانش آموز و والدین نسبت به آن شرطی بشوند، به این معنی که در آن مکان جز درس خواندن و مطالعه کار دیگری انجام نشود. این مختصری از مقدمات فراهم کردن یک مکان و زمان خوب برای مطالعه است.»

در این جلسه به پرسشهای اولیا که بیشتر حول نحوه برخورد و رفتار با فرزندان در سنین نوجوانی بود پاسخ داده شد و کتاب «به نوجوان گفتن، از نوجوان شنیدن» جهت مطالعه بیشتر به آنها معرفی شد.

اخبار پیشنهادی