بررسی برنامه های آموزشی علامه ای ها در جلسه مشترک سرگروه ها و مشاوران

اولین جلسه هماهنگی سرگروه ها و مشاوران آموزشی دبیرستان های دوره اول مجتمع علامه طباطبایی، سه شنبه ۲۱ دی ماه با موضوع «بررسی برنامه های آموزشی نیمسال اول و برنامه ریزی برای نیمسال دوم تحصیلی» برگزار شد.

در این جلسه «مصطفی جوادزاده» مدیر مجتمع، «محسن ایرجی» مسئول آموزش دبیرستان های دوره اول، سرگروه های درسی و مشاوران پایه واحدهای میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، گلستان، پاسداران پسرانه و پاسداران دخترانه حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه «مصطفی جوادزاده» مدیر مجتمع علامه طباطبایی درباره نقش با اهمیت مشاوران در تحصیل موفق دانش آموزان علامه ای در سال های اخیر صحبت کرد. مدیر مجتمع ضمن خسته نباشید به مشاوران و سرگروه های درسی بابت زحماتشان در نیمسال اول تحصیلی، از آن ها خواست برای نیمسال دوم تحصیلی هم وظایفشان را به بهترین شکل انجام دهند.

ارائه گزارشی از برنامه های آموزشی در ترم اول و تصحیح درسنامه ها و مجموعه تمرین های مجتمع، موضوع بخشی از صحبت های «محسن ایرجی» مسئول آموزش دبیرستان های دوره اول در این جلسه بود. ایرجی در ادامه درباره برنامه ریزی برای برگزاری رویدادهای آموزشی هم برای مشاوران و سرگروه های درسی صحبت کرد.

در ادامه، سرگروه های آموزشی دوره اول مجتمع به نوبت درباره برنامه ها و موضوعات آموزشی درس مربوط به خود به ارائه گزارش پرداختند و به پرسش های مشاوران مدارس در این خصوص پاسخ دادند.

اخبار پیشنهادی