برترین‌های والیبال، ورزشکاران واحد فرمانیه

تیم والیبال پایه هفتم و هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد فرمانیه قهرمان و تیم پایه نهم نایب قهرمان المپیاد ورزشی طلیعه نور شد.

مسابقات نیمه نهایی و فینال والیبال دومین المپیاد ورز‌‌شی طلیعه نور روز جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ برگزار شد. دانش‌آموزان پایه هفتم، هشتم، نهم و دهم در این مسابقات شرکت کردند.

مدال طلای مسابقات والیبال در پایه هفتم و هشتم به واحد فرمانیه رسید. در مسابقات پایه هفتم تیم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد فرمانیه با به نمایش گذاشتن  یک بازی‌هایی جذاب و  پشت سر  گذاشتن رقیب‌های خود به بازی فینال رسیدند. تیم واحد فرماینه با ارائه یک بازی جذاب در مسابقه فینال به پیروزی رسید. تیم های گلستان و آبشناسان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

مسابقات پایه هشتم نیز با هیجانی توصیف نشدنی برگزار شد. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات آبشناسان از سد پاسداران گذشت و به مرحله فینال رسید. مسابقه فینال  را تیم های فرمانیه و آبشناسان برگزار کردند و تیم فرمانیه در این بازی به پیروزی رسید، آبشناسان دوم و پاسداران سوم شد.

مسابقات والیبال پایه های نهم و دهم با هیجانی وصف ناشدنی برگزار شد. این مسابقات با حضور شش تیم آبشناسان الف، آبشناسان ب، گلستان، فرمانیه، دبیرستان دوره دوم شریعتی، دبیرستان دوره دوم پاسداران برگزار شد. تیم های پایه نهم بازی های بهتری را به نمایش گذاشتند و تیم های گلستان و فرمانیه به ترتیب اول و دوم شدند و تیم دبیرستان دوره دوم پاسداران به مقام سوم رسید.

اخبار پیشنهادی