برترین‌های آبشناسان در اردو

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان که امتیازات آنها به حد نصاب تعیین شده رسیده بود به اردوی یک روزه رفتند.

بیش از ۱۵۰ نفر از دانش آموزان واحد آبشناسان در روز شنبه ۱۷ تیر ماه در اردوی دوستی شرکت داشتند. در اردوی برترین ها برنامه هایی مانند سینما، شهربازی و رقابتهای ورزشی فوتسال، والیبال و کبدی برگزار شد.

اخبار پیشنهادی