برای امتحان درس عربی به این نکات توجه کنید

دبیر عربی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران نکات مهمی از کتاب درسی که دانش آموزان باید برای امتحان ۱۸ دی ماه به آن مسلط باشند را بیان کرد.

 «محمد مهدوی منش» ابتدا نکات عمومی که برای دانش آموزان هر سه پایه مهم است را بیان کرد: «دانش آموزان برای موفقیت در آزمون عربی ابتدا لغات اول هر درس را به طور کامل مطالعه کنند و آن ها را به خاطر بسپارند. سپس تمرینات هر پنج درس را بادقت حل کرده و اشکالات خود را بیابید. دانش آموزان توجه کنند چون سوالات آزمون کاملا مشابه تمرینات کتاب است، پس مهمترین منبع سوالات همان کتاب درسی است.»

به گفته معلم عربی پاسدارانی ها متن هر درس باید دقیق خوانده شود: «دانش آموزان متن هر درس را بخوانند و تلفظ و ترجمه کامل آن را یاد بگیرند. برای تثبیت موارد فوق و مرور نهایی از نمونه سوالات ترم اول سال های گذشته که در سایت علامه هم موجود است استفاده کنند.»
 

توصیه های اختصاصی به دانش آموزان پایه هفتم

۱- حفظ و یادگیری کامل اسم های اشاره و معانی آن ها.

۲- حفظ و یادگیری کامل ضمایر متصل و منفصل به همراه معنای هر کدام از آن ها.

۳ – توانایی صرف کامل فعل های ماضی و درک مفهوم غایب، مخاطب و متکلم.
 

توصیه های اختصاصی به دانش آموزان پایه هشتم

۱- تسلط کامل بر قواعد دستوری پایه هفتم (فعل ماضی، اسم اشاره، ضمایر متصل و منفصل)

۲- صرف کامل و روان فعل مضارع به همراه درک معنای آن.

۳- یادگیری روش تبدیل مضارع به مستقبل و معنای آن.
 

توصیه های اختصاصی به دانش آموزان پایه نهم

– تسلط بر قواعد دستوری سال هفتم و هشتم (فعل ماضی و مضارع + ضمایر)

۲- یادگیری روش تشخیص وزن کلمات.

۳- یادگیری وزن و معنای اسم فاعل و اسم مفعول.

۴- یادگیری روش ساخت فعل امر و درک معنای آن.

۵ – یادگیری روش ساخت فعل نهی و درک معنای آن.

اخبار پیشنهادی