یک اتفاق جالب در آخرین روز از دومین ماه پاییز

بدون کیف به مدرسه رفتیم!

دانش آموزان پایه های پیش دبستان تا ششم ابتدایی واحد دخترانه تهرانپارس، یک روز از سال تحصیلی را بدون کیف به مدرسه می روند تا با تکیه بر مهارت هایشان، فعالیت های خلاقانه تجربه کنند.

آخرین روز از دومین ماه پاییز، در دبستان دخترانه علامه طباطبایی- واحد تهرانپارس روز «بدون کیف»  بود. در این روز، برنامه های آموزشی مهارت محور به همراه فعالیت های خلاقانه نظیر آماده سازی صبحانه سالم، ورزش، کاردستی، داستان و … برگزار شد.

گالری تصاویر روز بدون کیف تهرانپارسی ها را اینجا ببینید.

همزمان با این روز، دانش آموزان پیش دبستانی با خواندن دسته جمعی سوره ای از قرآن کریم، از اولیایشان استقبال کردند. آنها همچنین در هوای مفرح پاییزی، شعر خواندند و کنار مادران شان نقاشی کشیدند. برگزاری جلسه آموزشی توسط مربی پیش دبستانی مدرسه و پخش کلیپی از برنامه های ماه گذشته، از دیگر برنامه های واحد تهرانپارس بود.

تصاویری از این برنامه، در این لینک قابل مشاهده است.

نمایشگاه کتاب های شگفت انگیز «هفت و نیم» 

سی امین روز آبان، نمایشگاهی از کتاب های انتشارات «هفت ونیم» به مدت سه روز در واحد تهرانپارس افتتاح شد. «انتشـارات هفت ونیم» با هدف تولید کتاب و محتواى علمى و آموزشـى در سـال ۱۳۹۸ تاسـیس شـد.

بخش اصلى فعالیت «هفت و نیم»، نشـر کتاب هاى داسـتانى و غیرداسـتانى با زمینه علمى و آموزشـى، اندیشـه و فلسـفه اسـت. ترجمـه کتاب هـاى مفیـد و خـاص گروه سـنى نوجوان و انتشـار کتاب هاى مناسـب در زمینه هـاى مشـاوره اى مورد نیـاز والدین، از دیگـر برنامه هاى انتشـارات «هفت و نیم» اسـت. نشـر «هفت ونیـم» در بخـش دیگـر فعالیت خود تولیـد کتاب و محتواى کمک آموزشـى مجتمـع علامه طباطبایى را هم بر عهـده دارد.

تصویری از برگزاری نمایشگاه کتاب در واحد تهرانپارس/ کلیک کنید.

برگزاری «جشن هزار» کلاس سومی ها

دانش آموزان پایه سوم دبستان علامه طباطبایی- واحد تهرانپارس، با یادگیری عدد «هزار» در جدول ارزش مکانی درس ریاضی، اعداد چهار رقمی را یادگرفتند. عدد «هزار» همراه با شعر بود و شادی. شیرینی و بازی.

دختران علامه ای، هم با نشاط درس می خوانند و هم مشتاقانه در فعالیت های فرهنگی مشارکت می کنند. آن ها سه روز پیش از ورود به آذرماه، در حیاط مدرسه گردهم آمدند و به مناسبت بزرگداشت مرحوم علامه طباطبایی، سرود دسته جمعی خواندند.

تصویر جشن هزار کلاس ۳/۱ (نرگس سفید)

تصویر جشن هزار کلاس ۳/۲ (نرگس زرد)

اخبار پیشنهادی