با زلزله چه کنیم؟

مانور زلزله و ایمنی با شرکت دانش آموزان، در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد آبشناسان برگزار شد.

دانش آموزان در این مانور با روش های امداد و احیای حیات، تهیه کیف ایمنی، جعبه کمک های اولیه و استفاده از کپسول آتش نشانی برای مهار آتش آشنا شدند. 

این مانور روز پانزدهم آذرماه سال جاری برگزار دانش آموزان آموزش های لازم را برای مواجهه با شرایط زلزله فرا گرفتند. لباس های متحد الشکل گروه امداد و نجات و استفاده از وسایل واقعی امداد از ویژگی های این مانور دانش آموزی بود. 

اخبار پیشنهادی