بازسازی جنگ ها تاریخی در مدرسه فرمانیه

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه در اسفندماه کلاس تاریخ متفاوتی برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد فرمانیه، دانش آموزان پایه هفتم مدرسه، روز دهم اسفند با حضور در حیاط مدرسه جنگ های تاریخی ایران را به راهنمایی معلمشان بازسازی کردند. در این بازسازیی، دانش آموزان با ادوات جنگی، زره و شمشیر در لشکرهای متفاوت و با روایت گری استاد سلیمانی لحظات جالبی را سپری کردند. روش بازسازی روید ادهای تاریخی به دانش آموزان کمک می کند تا تاریخ را بهتر درک کنند.

عوامل بر کلاس های موظف مدرسه، امسال کلاس ایران شناسی نیز بصورت فعالیت فوق برنامه در واحد فرمانیه برگزار می شود. برگزاری این کلاس بصورت آزمایشی بوده و قرار است در صورت موفقیت، در سایر واحدها تابعه مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطایی نیز برگزار شود.

اخبار پیشنهادی