بازدید پاسدارانی ها از شورای شهر

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران ۶ بهمن ماه از از صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران بازدید کردند. در این دیدار فعالان فرهنگی مدرسه حضور داشتند. «ابراهیم زارع» مسئول فرهنگی و «مهدی شریفیان» مشاور مدرسه هم پاسدارانی ها را در این دیدار همراهی کردند.

دانش آموزان واحد پاسداران ابتدا از صحن علنی شورای شهر بازدید کردند سپس در جلسه ای با حضور یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران شرکت کردند و اطلاعاتی در رابطه با وظایف و مسئولیت های کمیسیون های مختلف شورا کسب کردند.

در ادامه این دیدار دانش آموزان علامه ای به بیان نظرات خود درباره مشکلات شهر تهران و مدیریت شهری پرداختند. آلودگی هوا، نظافت شهری، بافت های فرسوده، پنل های خورشیدی، مصرف پلاستیک و مدیریت مصرف انرژی در تهران از جمله نظرات علامه ای ها بود.

«ابراهیم زارع» مسئول فرهنگی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران درباره اهداف بازدید از شورای شهر به خبرنگار سایت علامه طباطبایی گفت: «آشنایی با شورای شهر و وظایف این نهاد مهمترین هدف ما از این بازدید بود. چنین بازدیدهایی می تواند اعتماد به نفس دانش آموزان را افزایش دهد و مسئولیت پذیری آن ها به عنوان شهروند را در تقویت کند.»

اخبار پیشنهادی