ایجاد حس رقابت؛ روش مشاوران گلستانی برای حفظ انگیزه دانش آموزان

ایجاد حس رقابت بین دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان یکی از برنامه های مشاوران مدرسه در روزهای آموزش آنلاین است. این موضوعی است که به گفته «محمد دهقان» مشاور پایه هشتم و نهم مدرسه، در برنامه ریزی های درسی جایگاه ویژه ای دارد و انگیزه آن ها برای درس خواندن را بیشتر می کند.

دهقان درباره روش های ایجاد حس رقابت بین دانش آموزان می گوید: «اولین برنامه مان برای ایجاد حس رقابت بین بچه ها، معرفی دانش آموزان برتر هر هفته در کانال های اطلاع رسانی مدرسه است. با این کار، دانش آموزانی که سطح آموزشی بالایی دارند تشویق می شوند که جایگاه خودشان را در بین برترین ها نگه دارند. آن هایی هم که نیازمند تلاش بیشتری هستند برای اینکه اسامی شان منتشر شود انگیزه مضاعفی کسب می کنند.»

در واحد گلستان، هر کلاس ۲ نفر مسئول آموزشی دارد. مشاور پایه هشتم و نهم مدرسه می گوید: «مسئول های آموزشی هر کلاس رابط دانش آموزان و مشاور هستند. مسئولان آموزش از بین دانش آموزان انتخاب می شوند که بیشتر در کلاس فعال باشند. همین موضوع به بچه ها انگیزه می دهد برای انتخاب به عنوان مسئول آموزش کلاس با هم رقابت درسی داتشه باشند.»

به گفته دهقان، بخش دیگری از ایجاد حس رقابت در دانش آموزان با نمره های مستمر شکل می گیرد: «در فضای آنلاین، نمره مستمر از ۴ بخش پنج نمره ای تشکیل شده است. ۵ نمره مربوط به فعالیت کلاسی مثل پرسش و پاسخ با معلم و مشارکت در بحث ها است. ۵ نمره دیگر مربوط به ارسال به موقع تکالیف و ثبت ساعات مطالعه است. حضور منظم در کلاس های آنلاین ۵ نمره دیگر نمره مستمر را تشکیل می دهد. ۵ نمره آخر هم توسط دبیر و بوسیله ارزیابی هایش ثبت می شود.»

اخبار پیشنهادی