تربیت و آموزش در واحد میرداماد

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد هر ساله در برنامه های متنوعی شرکت می کنند. برنامه هایی که اساس آن حول محور یک مفهوم است؛ تربیت و آموزش.

«دارا امانی» مدیر واحد میرداماد مدرسه را محیطی برای پرورش استعدادهای دانش آموزان می داند: «مدرسه خانه دوم دانش آموزان است و باید جایی باشد تا مهارت ها و استعدادهای دانش آموزان در آن شناخته شده و پیشرفت کنند. این هدف اصلی شاید در زمان آموزش غیرحضوری کم رنگ تر شده بود اما حالا می توان با استفاده از فرصتی که در زمان آموزش غیرحضوری داشتیم، برنامه ریزی دقیق تری را برای دانش آموزان داشته باشیم؛ اتفاقی که در همین سال تحصیلی جاری هم در برنامه های واحد میرداماد نمایان بود.»

به گفته مدیر واحد میرداماد آموزش و پرورش را نمی توان جدای از یکدیگر تصور کرد: «برنامه های آموزشی معمولا سهم سنگین تری را به نسبت دیگر برنامه های مدرسه دارند. اما در واحد میرداماد، برنامه های فرهنگی متنوعی هم برای دانش آموزان برنامه ریزی و اجرا می شود. برنامه های ورزشی، اردوهای ورزشی و تفریحی، برگزاری مراسم های مذهبی و ملی و فعالیت های دانش آموزی مثل شورای دانش آموزی را می توان از مهم ترین برنامه های فرهنگی واحد میرداماد برای بالا رفتن روحیه دانش آموزان و پرورش بهتر در محیط مدرسه دانست.»

برنامه ریزی  آموزشی دانش آموزان به چه صورت است؟ برنامه ای واحد یا برنامه ای بر اساس سطح آموزشی هر دانش آموز؟ امانی می گوید: «در واحد میرداماد کلاس های پیشرفته و تقویتی برای دانش آموزان پیش بینی شده است و دانش آموزان موازی با این کلاس ها، برنامه های مطالعاتی و مشاوره ای شخصی هم دریافت می کنند. همچنین فرآیند آموزش در مدرسه طوری برنامه ریزی شده تا دانش آموز با آموزش درگیر باشد و از حالت صرفا کتابی، به سمت پروژه محوری حرکت کند.»

اخبار پیشنهادی