انتخاب انجمن اولیاء و مربیان گلستان

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره اول واحد گلستان با حضور اولیاء و مربیان مدرسه در آغازین روزهای سال تحصیلی در تالار امام علی (ع) برگزار شد.

در این جلسه، آقای حجت حضرتی، مدیر مدرسه، برنامه های سال تحصیلی را تشریح و بر همکاری اولیاء برای اجرای بهتر این برنامه ها تاکید کرد. تعدادی از اولیاء حاضر در جلسه نیز پیشنهادهای خود را برای داشتن مدرسه ای خوب بیان کردند. 

با رای اولیای حاضر در جلسه، خانم ها فخرالسادات میرجعفری، رویا اعلمی، پروین یاراحمدی، فرناز خانلرپور و آقای رضا ودایع خیری بعنوان اعضای اصلی انجمن اولیاء و مربیان واحد گلستان انتخاب شدند.

اخبار پیشنهادی