اعلام برنامه و بودجه بندی امتحانات نوبت اول

برنامه و بودجه بندی امتحانات آزمون های نوبت اول دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی اعلام شد. این امتحانات از ۴ دی ماه به صورت حضوری آغاز می شود. در طول برگزاری امتحانات کلاس های آموزشی علامه ای های دوره اول برگزار نمی شود.

آزمون های پایه هفتمی ها ساعت ۸ صبح، برای پایه هشتم ساعت ۱۰ صبح و برای پایه نهمی ها ساعت ۱۲ آغاز می شود.

سوالات امتحانات نوبت اول به صورت تشریحی و برای همه دانش آموزان علامه ای دوره اول دبیرستان به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد. نیمسال دوم تحصیلی دانش آموزان از ۲۵ دی ماه شروع خواهد شد.

اخبار پیشنهادی