اعلام برنامه امتحانات نوبت دوم دوره اولی ها

برنامه آزمون های نوبت دوم دانش آموزان مدارس دوره اول علامه طباطبایی اعلام شد. 

نوع سوالات در آزمون های پایان سال به صورت تشریحی، چند گزینه ای، پاسخ کوتاه، صحیح / غلط و جای خالی است. آزمون های پایه نهم به صورت حضوری و امتحانات پایه هفتم و هشتم به صورت آنلاین و در بستر سامانه آموزش مجازی مجتمع علامه طباطبایی «moodle.alameh.ir» برگزار می شود.

ساعت و روز برگزاری آزمون ها در برنامه مشخص است و هر گونه مراجعه با تاخیر در زمان امتحان، باعث کاسته شدن از زمان آزمون می شود.

اخبار پیشنهادی