اعلام برنامه امتحانات میان ترم علامه‌ای ها

دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی – واحد های آبشناسان، میرداماد، فرمانیه و پاسداران تا اواسط اردیبهشت در امتحانات میان ترم شرکت می کنند. این امتحانات برای همه پایه ها به صورت غیر حضوری برگزار می شود. هدف از برگزاری امتحانات میان ترم، مرور و جمع بندی درس ها و آمادگی دانش آموزان برای امتحانات پایان ترم است.

برنامه امتحانی واحد آبشناسان – پایه هفتم

برنامه امتحانی واحد آبشناسان – پایه هشتم

برنامه امتحانی واحد میرداماد – پایه هفتم

برنامه امتحانی واحد میرداماد – پایه هشتم

برنامه امتحانی واحد میرداماد – پایه نهم

برنامه امتحانی واحد پاسداران

برنامه امتحانی واحد فرمانیه – پایه هفتم

برنامه امتحانی واحد فرمانیه – پایه هشتم

برنامه امتحانی واحد فرمانیه – پایه نهم

اخبار پیشنهادی