اعلام برنامه آزمون های هفتگی میردامادی ها

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در نیمسال دوم تحصیلی هر دوشنبه در آزمون هفتگی مدرسه شرکت می کنند.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در نیمسال دوم تحصیلی هر دوشنبه در آزمون هفتگی مدرسه شرکت می کنند. این آزمون برای همه پایه ها به صورت تشریحی در زنگ آخر برگزار می شود. دانش آموزان با برنامه ویژه مطالعاتی که از مشاورانشان گرفته اند برای شرکت در این آزمون ها آماده می شوند. هدف از آزمون های دوشنبه های میردامادی ها این است که مطالب هر درس های مطالعه شده در هفته گذشته مورد ارزشیابی قرار بگیرد. معلمان و مشاوران مدرسه از نتایج این آزمون ها در برنامه ریزی های درسی، مشاوره ای و آمادگی برای امتحانات جامع و نهایی استفاده می کنند.

این برنامه برای دانش آموزان هر سه پایه دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد تا پایان اسفندماه به این شرح است:

* برگزاری جلسات توجیهی ثبت نام سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی از ۴ بهمن آغاز شده است. ثبت نام آزمون ورودی مدارس علامه طباطبایی برای مقطع دبیرستان دوره دوم همچنان ادامه دارد. 

اخبار پیشنهادی