اعضای تیم ایران اپن ۲۰۱۸ علامه طباطبایی چه کسانی هستند؟

برگزاری کلاس های انتخابی تیم رباتیک در دبیرستان دوره اول واحدهای آبشناسان و گلستان آغاز شد.

همزمان با ورود پایه هفتمی‌ها به پایه هشتم ، کلاس‌های آموزشی رباتیک  در رشته امدادگر Rescue maz و Rescue line شروع شد. دانش آموزانی که در این دوره های آموزشی موفق ظاهر شوند به صلاحدید گروه پژوهش به تیم ایران اپن مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی راه می یابند و برای کسب سهمیه مسابقات جهانی کانادا ۲۰۱۸ تلاش می کنند. مسابقات ایران اپن فروردین ماه سال ۱۳۹۷ برگزار می شود. 
نکته حائز اهمیت آن است که کلاس‌های آموزشی رباتیک برای ورودی های جدید پایه هفتم نیز برگزار خواهد شد.

اخبار پیشنهادی