اطلاعیه ثبت نام در طرح مدرسه پیشرفته (ادونس)

ثبت نام در طرح مدرسه پیشرفته (ادونس) مجتمع علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آغاز شد.

برگزاری آزمون تعیین سطح

آزمون تعیین سطح طرح مدرسه پیشرفته (ادونس) مجتمع علامه طباطبایی پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ به صورت آنلاین برگزار شد.

کلاس های طرح مدرسه پیشرفته (ادونس)

شروع طرح ادونس از روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ است که هر هفته در قالب ۴ زنگ آموزشی برگزار می شود.

آزمون پایانی ترم اول

دانش آموزان منتخب این طرح در روز پنجشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۰ در آزمون پایانی ترم اول طرح ادونس شرکت کرده و برای ورود به ترم دوم طرح ادونس تعیین سطح مجدد می شوند. شروع ترم دوم این طرح از روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ است و بخش نخست آن در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ به پایان رسیده و بخش دوم از تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ مجدد برگزار خواهد شد. در انتها دانش آموزان در روز جمعه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در آزمون پایانی این طرح شرکت خواهند کرد.

لینک های پرداخت:

اخبار پیشنهادی