استقبال پاسدارانی ها از برنامه های آموزشی آنلاین مدرسه

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با شرکت در کلاس های آنلاین، آزمون های آنلاین تستی و تشریحی، تماشای فیلم های آموزشی و دریافت برنامه مطالعاتی ویژه هر روزه، با انگیزه بالا، در ایام تعطیلی مدارس هم درس می خوانند.

پاسدارانی ها شنبه تا چهارشنبه هر هفته در کلاس های آنلاین مدرسه شرکت می کنند. این کلاس ها از ۱۷ اسفندماه در دروس حساب و هندسه، علوم، ادبیات، مطالعات اجتماعی و عربی تشکیل می شود.

 «یعقوب امانی» مسئول آموزشی واحد پاسداران درباره استقبال دانش آموزان از تحصیل آنلاین می گوید: « برگزاری کلاس های آنلاین برای بسیاری از دانش آموزانمان تازگی دارد و استقبال بچه ها از کلاس ها بسیار خوب است و بیش از هشتاد درصد آن ها به صورت فعال در کلاس هایمان شرکت می کنند.»

به گفته امانی کلاس های آنلاین با ساختار کلاس های حضوری برگزار می شود: «در کلاس های آنلاین دبیران تکالیف دانش آموزان را بررسی می کنند، اشکالات احتمالی دانش آموزان از مباحث جلسات قبل را رفع کرده و در صورت نیاز به سوال و جواب کلاسی می پردازند. سپس درس را آغاز می کنند. دانش آموزان هم می توانند در انتهای کلاس سوال هایشان را از دبیران بپرسند.»

 برگزاری آزمون های آنلاین برنامه دیگر پاسدارانی ها در روزهای تعطیل است. «تعادل برنامه های مطالعاتی و آزمون ها باعث جلوگیری از دلزدگی دانش آموزان از درس ها می شود. برای ارزشیابی دانش آموزان به صورت یک روز در میان آزمون های آنلاین از دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان، عربی، مطالعات اجتماعی و ادبیات برگزار می کنیم. این آزمون ها به صورت تستی و تشریحی هستند تا وضعیت درسی هر دانش آموز سنجیده شود. آزمون های تشریحی توسط دبیران تصحیح می شود. بعد از پایان هر آزمون پاسخ های آن در کانال اطلاع رسانی مدرسه منتشر می شود. از نتایج آزمون ها در برنامه مطالعاتی هر روزه که به دانش آموزان می دهیم استفاده کرده و توسط مشاوران برای دانش آموزان برنامه ویژه مطالعاتی ارائه می شود. در برنامه های مطالعاتی ساعات حضور در کلاس آنلاین، شرکت در ازمون ها، مطالعه دروس و تماشای فیلم های آموزشی برای هر فرد مشخص شده است.» در بخشی دیگر از برنامه آموزشی واحد پاسداران، اولیا دانش آموزان زمان مطالعاتی روزانه و تکالیف دانش آموزان را برای مشاوران ارسال می کنند. دانش آموزانی که زمان مطالعه کمتر از ساعات مشخص شده توسط مشاوران داشته باشند باید مجددا در آزمون های آنلاین ویژه ای شرکت کنند.

به گفته مسئول آموزش مدرسه روزانه به طور میانگین ۴ فیلم آموزشی هم در همه پایه ها در دروس حساب و هندسه، علوم، مطالعات اجتماعی، عربی و ادبیات هم در کانال اطلاع رسانی مدرسه منتشر می شود تا دانش آموزان از ساعات حضور در خانه به بهترین شکل استفاده کنند.

اخبار پیشنهادی