گفتگو با مدیر واحد گلستان درباره سال تحصیلی جدید

از دانش آموزان در همه برنامه های مدرسه کمک می گیریم

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد گلستان در منطقه ۲۲ تهران واقع شده است. «واحد گلستان مدرسه ای که دانش آموزان در آن مسئولیت پذیر و متعهد تربیت می شوند.» این جمله را امین غفاری مدیر مدرسه در پاسخ به سوال درباره مهمترین ویژگی دانش آموزان گلستانی می گوید. به گفته مدیر مدرسه در گفتگو با خبرنگار سایت علامه طباطبایی، آموزش و پرورش دانش آموزان در واحد گلستان در کنار و همراه با هم انجام می شود.

دانش آموزان بعد از گذراندن سه سال تحصیلی در واحد گلستان، با چه ویژگی های اخلاقی و درسی فارغ التحصیل می شوند؟

سعی داریم دانش آموزانی مسئولیت پذیر و متعهد تربیت کنیم. چرا که اگر این دو ویژگی در دانش آموزان طی سه سال تحصیلی تقویت شود، خیلی بهتر به اهداف آموزشی و پرورشی در مدرسه خواهیم رسید.

آموزش و تربیت در واحد گلستان، چه تناسبی با هم دارند؟ آموزش برایتان مهمتر است یا تربیت؟

آموزش و تربیت که همان آموزش و پرورش است، لازم و ملزوم یکدیگرند. مدرسه ای موفق است که به هر دو عنوان بپردازد و یکی را فدای دیگری نکند. اساس برنامه های مختلف دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان بر همین اصل است که آموزش و پرورش در کنار و همراه با هم معنی دارند.

آقای غفاری، در فرهنگ و ورزش چه برنامه های مهمی دارید؟

بعد از دوسال دور بودن بچه ها از فضای مدرسه، امسال سعی داریم با برنامه های متنوع فرهنگی و زنگ های ورزش محیط مدرسه را شاداب و با طراوت کنیم. نکته مهم برایمان این است که در همه این برنامه ها از دانش آموزان کمک بگیریم. این موضوع در همه برنامه ها به ویژه برنامه های فرهنگی و ورزشی اهمیت فراوانی دارد.

 پژوهش در واحد شما چه نقشی دارد؟ هدف از یاد دادن پژوهش به بچه ها چیست؟

هدف کلی از قراردادن برنامه های پژوهشی در مدارس علامه طباطبایی این بوده که صرفا دانش آموزان محصور در کتاب های آموزشی نباشند و استعداد آن ها در موضوعات و عناوین پژوهشی نیز شناسایی و هدایت و ارتقا یابد. به منی منظور گلستانی ها امسال در کلاس های پژوهشی ۳ رشته شرکت می کنند. هفتمی ها تابستان با این سه رشته آشنا شدند و در طول سال تحصیلی یکی از آن ها زا آموزش می بینند.

 چه انتظاراتی در طول سال تحصیلی از اولیا دارید؟

اولیایی که به تجربه سی ساله مجتمع علامه طباطبایی اعتماد کردند، همین اعتماد را چاشنی حمایت از ما خدمتگزاران خودشان در مدرسه قرار دهند. از اولیا تقاضا داریم امور دانش آموزا را از طریق خود دانش آموز پیگیری کنند. حتما لازم نیست همه کارهای دانش آموز را اولیاء او پیگیری کنند بلکه دانش آموزان خود باید بتوانند خواسته هایشان را مطالبه کنند.

اخبار پیشنهادی