از زحمت کشان مدرسه فرمانیه تقدیر شد

همزمان با پایان سال و آمدن نوروز، دانش آموزان و اولیاء دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه از زحمتکشان مدرسه تقدیر کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد فرمانیه، هر ساله با فرا رسیدن نوروز، دانش آموزان و اولیاء بصورت خود جوش با اهداء هدیه از زحمتکشان مدرسه قدردانی می کنند. مراسم امسال، روز چهارشنبه، یازدهم اسفند برگزار شد و دانش آموزان پاکت های هدایای جمع شده را به پرسنل خدمات مدرسه تقدیم کردند. 

دانش آموزان همراه با تحصیل علم، در مدرسه مهارت های زندگی و اخلاق حسنه را هم می آموزند. قدردانی از کسانی که زحماتشان کمتر دیده می شود از اصول انسانی است که دانش آموزان در دوران تحصیلشان می آموزند. دبیرستان دور اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه با ۱۰ کلاس درس، ۲ کلاس سمعی و بصری برای زبان، آزمایشگاه، سایت، کارگاه، سالن غذاخوری و نمازخانه همراه دانش آموزان است. آماده کردن روزانه این فضاها برای حضور دانش آموزان کار با اهمیتی است که مورد توجه مسئولان مدرسه قرار دارد. 

اخبار پیشنهادی